Κυριακή, Δεκέμβριος 03, 2023
Text Size

Αναζήτηση

Ειδικών Εφαρμογων

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40 G-X

50g35x_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G - X είναι κατάλληλοι για ατομικές μονάδες θέρμανσης. Διαθέτουν χειροκίνητο ντάπερ αέρος και δεν φέρουν προστατευτικό κάλυμμα (καπάκι).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G - X είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
G 3X
19,0 ÷ 35,9
G 5X
28,0 ÷ 60,0
   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40 F

5040f_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 F είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως π.χ. φούρνους και αερολέβητες. Φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 F είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
F5
30,0 ÷ 60,0
F10
54,0 ÷ 107,0
F20
95,0 ÷ 202,0
   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40 H

5040h_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 H είναι κατάλληλοι για χρήση σε εστίες εστιατορίων, ξενοδοχείων κ.λ.π. Έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ισχύος λειτουργίας τους, μέσω ενός διακόπτη (δύο βαθμίδες), τοποθετημένου στο ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 H είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν

Tύπος
Ισχύς Kw
F5
30,0 ÷ 60,0
F10
54,0 ÷ 107,0
F20
95,0 ÷ 202,0
   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40G 20 - 24V

5040g24v_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G - 24Volt είναι κατάλληλοι για οχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων, καθώς και για εποχούμενους κινητούς φούρνους μαγειρείων. Δέχονται ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος 24volt

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G - 24Volt είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC . Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
G20 - 24V
95,0 ÷ 202,0
   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Αερίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40 FS

501fs_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 FS είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 FS & RIELLO 40 HS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/ΕΕC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
FS5
23,0 ÷ 28,0
FS10
46,0 ÷ 93,0
FS20
81,0 ÷ 220,0
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL