Δευτέρα, Δεκέμβριος 04, 2023
Text Size

Αναζήτηση

Πετρελαιου Ντίζελ

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου - Σείρα 40 G

40g_iconΟι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ ολικής φραγής στην εισαγωγή του αέρα για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
40 G 3
23,8 ÷ 35,5
40 G 5
28,0÷ 60,0
40 G 10
54,0÷ 120,0
40 G 20
95,0÷ 213,0
40 G 20 S*
95,0÷ 240,0

                                                              * : Διβάθμιοι με ένα μπέκ (εκκίνηση με χαμηλή πίεση).

   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου - Σείρα Gulliver RG

2.rg_icon

O σχεδιασμός της σειράς καυστήρων πετρελαίου GULLIVER RG ενσωματώνει προχωρημένη τεχνολογία που επιτρέπει άριστη καύση, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του κύκλου έναυσης όπως και της σβέσης. H σειρά GULLIVER RG προσφέρεται σε εννέα τύπους με ισχύ από 21 έως 310 KW.
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι εφοδιασμένες με ταχυσυνδέσμους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λάθους κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σειράς GULLIVER RG είναι ότι περιλαμβάνει τύπους οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με μεταβλητές αντιστάσεις προθερμάνσεως του μπεκ (θερμαινόμενο μπεκ).
Ο τύπος RG0 έχει σχεδιασθεί με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις δίνοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε κάθε τύπο εφαρμογής.

Οι τύποι RG 4S και RG 5S είναι διβάθμιοι με ένα μπεκ (εκκίνηση με μειωμένη φλόγα).
Όλοι οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG είναι σχεδιασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 267. Ηλεκτρική προστασία IP 40.

 

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RG 0,1
22,5 ÷ 35,6
RG 0,1 R*
21,3 ÷ 36,7
RG 1
32,0 ÷ 60,0
RG 1 R*
20,0 ÷ 60,0
RG 2
47,0 ÷ 119,0
RG 3
83,0 ÷ 178,0
RG 4 S "
118,5 ÷ 237,0
RG 5 S "
160,0 ÷ 309,5
* : Με προθέρμανση καυσίμου PTC (Θερμαινόμενο μπέκ).

" : Διβάθμιοι με ένα μπέκ.

   

Διβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου / Σείρα Gulliver RG

rgd_icon1Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG / D είναι διβάθμιοι (μικρή-μεγάλη πίεση πετρελαίου στα μοντέλα RG 2D, 3D, 4D,το μοντέλο RG 5D είναι διβάθμιας λειτουργίας με δύο μπεκ )και κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν κλαπέ αέρος και αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ του αέρα για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG / D είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC,
μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.
Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
RG 2 D
42,0 / 49,0 ÷ 118,0
RG 3 D
65,0 / 83,0 ÷ 178,0
RG 4 D
106,0 / 130,0 ÷ 237,0
RG 5 D
95,0 / 142,0 ÷ 296,0
   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου - Σείρα RL/1 MZ

1RLMZ
Η σειρά RL/1 έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή των νέων μοντέλων RL/1 MZ ώστε να καλυφθεί το πεδίο χαμηλής ισχύος με νέους μικρότερων διαστάσεων και βάρους .Ο καυστήρας της σειράς RL /1 MZ είναι μονοβάθμιας λειτουργίας και είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού καθώς και για φούρνους.
Ο νέος καυστήρας διαθέτει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας . Τα πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές τους διαστάσεις.
· Ισχύ ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρα :300-420 W
· Στάθμη θορύβου :~77 dB(A)
Η χρήση ενός νέου υλικού στην καυτασκευή των καυστήρων , ενισχυμένο fiberglass πολυαμιδίου , με υψηλά θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά επιτρέπει την κατασκευή καυστήρων με μειωμένες διαστάσεις και βάρος. Η κατασκευή της εμπρόσθιας βάσης του καυστήρα είναι καινοτόμος και εξασφαλίζει άριστη χωροδιάταξη για όλα τα ηλεκτρικά μέρη. Σε συνδυασμό με το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης αποφεύγεται η μεταφορά θερμότητας στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα (HCS-Housing Cooling System). Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει ακόμα πιο γρήγορες και εύκολες χάρη στους νέους βελτιωμένους ρευματοδότες , τοποθετημένους εξωτερικά του καυστήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RL /1 ΜΖ είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RS 34/1 MZ
107,0 ÷ 398,0
   

Διβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου - Σειρά RL MZ (Low Emission Class II)

1RL_MZ

Η σειρά RL έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή των νέων μοντέλων RL MZ ώστε να καλυφθεί το πεδίο χαμηλής ισχύος με νέους μικρότερων διαστάσεων και βάρους .Ο καυστήρας της σειράς RL MZ είναι διβάθμιας λειτουργίας και είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού καθώς και για φούρνους.

Ο νέος καυστήρας διαθέτει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας . Τα πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές τους διαστάσεις.

• Ισχύ ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρα :300-420 W
• Στάθμη θορύβου :~77 dB(A)

Η χρήση ενός νέου υλικού στην καυτασκευή των καυστήρων , ενισχυμένο fiberglass πολυαμιδίου , με υψηλά θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά επιτρέπει την κατασκευή καυστήρων με μειωμένες διαστάσεις και βάρος. Η κατασκευή της εμπρόσθιας βάσης του καυστήρα είναι καινοτόμος και εξασφαλίζει άριστη χωροδιάταξη για όλα τα ηλεκτρικά μέρη. Σε συνδυασμό με το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης αποφεύγεται η μεταφορά θερμότητας στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα (HCS-Housing Cooling System). Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει ακόμα πιο γρήγορες και εύκολες χάρη στους νέους βελτιωμένους ρευματοδότες , τοποθετημένους εξωτερικά του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RL ΜΖ είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Tύπος
Ισχύς Kw
RL 34 MZ
97,0/154 ÷ 395,0 kW
RL 44 MZ
155,0/235,0 ÷ 485,0 kW
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL