Σάββατο, Ιούλιος 11, 2020
Text Size

Αναζήτηση

Μονοβάθμιοι καυστήρες Αερίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40 HS

50hs_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 HS φέρουν ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα και είναι κατάλληλοι για εστίες εστιατορίων και ξενοδοχείων με δυνατότητα ελέγχου της ισχύος του καυστήρα με τη χρήση ενός διακόπτη ελέγχου, προσβάσιμου στο κάλυμμα του καυστήρα. Στην τιμή του καυστήρα συμπεριλαμβάνεται και η γραμμή αερίου ΄΄ GAS TRAIN ΄΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 FS & RIELLO 40 HS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/ΕΕC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
HS5
12,0 / 23,0 - 58,0 ÷ 65,0