Σάββατο, Ιούλιος 11, 2020
Text Size

Αναζήτηση

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου Ειδικών Εφαρμογών - Σείρα 40 H

5040h_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 H είναι κατάλληλοι για χρήση σε εστίες εστιατορίων, ξενοδοχείων κ.λ.π. Έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ισχύος λειτουργίας τους, μέσω ενός διακόπτη (δύο βαθμίδες), τοποθετημένου στο ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 H είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν

Tύπος
Ισχύς Kw
F5
30,0 ÷ 60,0
F10
54,0 ÷ 107,0
F20
95,0 ÷ 202,0