Τρίτη, Αύγουστος 04, 2020
Text Size

Αναζήτηση

Καυστήρες Μικτής καύσης Αναλογικής λειτουργίας - Σείρα RLS /M MX-MZ

40rls.m_icon

Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι διβάθμιας λειτουργίας για το πετρέλαιο, ενώ για το αέριο διβάθμιας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη χρήση ενός ελεγκτή P.I.D.) πλήρως αναλογικής λειτουργίας.

Είναι κατάλληλοι για λέβητες ζεστού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννητριες, ατμολέβητες, αερολέβητες καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίοςεπιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι χαμηλών εκπομπών καυσαερίων (Low NOx) για τη λειτουργία με αέριο και κλάση 2 για λειτουργία με πετρέλαιο. Εγγυούνται υψηλή απόδοση σε όλες τις πιθανές χρήσεις με πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και GAS 90/396/EEC, μηχανών 98/37 EEC και απόδοσης 92/42EEC.

Tύπος
Ισχύς Kw
RLS 68 M MX
230,0 / 350,0 ÷ 860,0
RLS 120 M MX
300,0 / 600,0 ÷ 1.200,0
RLS 160 M MX
300,0 / 930,0 ÷ 1.840,0
RLS 190 M MX
55,0 / 110,0 ÷ 2.150,0