Τρίτη, Αύγουστος 04, 2020
Text Size

Αναζήτηση

Μονοβάθμιοι καυστήρες Αερίου - Σείρα RS/1

111RS_MZ1

Η σειρά RS/1 έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή των νέων μοντέλων RS/1 MZ ώστε να καλυφθεί το πεδίο χαμηλής ισχύος με νέους μικρότερων διαστάσεων και βάρους .Οι καυστήρες των σειρών RS /1 MZ είναι μονοβάθμιας λειτουργίας και είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού καθώς και για φούρνους.

Οι νέοι καυστήρες διαθέτουν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας . Τα πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές τους διαστάσεις.

• Ισχύ ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρα :300-420 W
• Στάθμη θορύβου :~77 dB(A)

Η χρήση ενός νέου υλικού στην καυτασκευή των καυστήρων , ενισχυμένο fiberglass πολυαμιδίου , με υψηλά θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά επιτρέπει την κατασκευή καυστήρων με μειωμένες διαστάσεις και βάρος. Η κατασκευή της εμπρόσθιας βάσης του καυστήρα είναι καινοτόμος και εξασφαλίζει άριστη χωροδιάταξη για όλα τα ηλεκτρικά μέρη. Σε συνδυασμό με το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης αποφεύγεται η μεταφορά θερμότητας στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα (HCS-Housing Cooling System). Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει ακόμα πιο γρήγορες και εύκολες χάρη στους νέους βελτιωμένους ρευματοδότες , τοποθετημένους εξωτερικά του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RS /1 MZ είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανoνισμούς ΕΝ 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC M.D. 98/37/EEC και 92/42/EEC.

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RS 34/1 MZ
70,0 ÷ 390,0 kW
RS 44/1 MZ
100,0 ÷ 550,0 kW