Τρίτη, Αύγουστος 04, 2020
Text Size

Αναζήτηση

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου - Σείρα Gulliver RG

2.rg_icon

O σχεδιασμός της σειράς καυστήρων πετρελαίου GULLIVER RG ενσωματώνει προχωρημένη τεχνολογία που επιτρέπει άριστη καύση, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του κύκλου έναυσης όπως και της σβέσης. H σειρά GULLIVER RG προσφέρεται σε εννέα τύπους με ισχύ από 21 έως 310 KW.
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι εφοδιασμένες με ταχυσυνδέσμους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λάθους κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σειράς GULLIVER RG είναι ότι περιλαμβάνει τύπους οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με μεταβλητές αντιστάσεις προθερμάνσεως του μπεκ (θερμαινόμενο μπεκ).
Ο τύπος RG0 έχει σχεδιασθεί με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις δίνοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε κάθε τύπο εφαρμογής.

Οι τύποι RG 4S και RG 5S είναι διβάθμιοι με ένα μπεκ (εκκίνηση με μειωμένη φλόγα).
Όλοι οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG είναι σχεδιασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 267. Ηλεκτρική προστασία IP 40.

 

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RG 0,1
22,5 ÷ 35,6
RG 0,1 R*
21,3 ÷ 36,7
RG 1
32,0 ÷ 60,0
RG 1 R*
20,0 ÷ 60,0
RG 2
47,0 ÷ 119,0
RG 3
83,0 ÷ 178,0
RG 4 S "
118,5 ÷ 237,0
RG 5 S "
160,0 ÷ 309,5
* : Με προθέρμανση καυσίμου PTC (Θερμαινόμενο μπέκ).

" : Διβάθμιοι με ένα μπέκ.