Τρίτη, Αύγουστος 04, 2020
Text Size

Αναζήτηση

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ 400° C/2h - ΣΕΙΡΑ ILHT

ilht* Μοτέρ 380V - 50 Hz.
* Σειρά ειδικά σχεδιασμένη για την απαγωγή θερμών αερίων και καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκλυση εκρηκτικών και επικίνδυνων αερίων.
* Προστασία μοτέρ IP:55. Κλάση F.
* Τις δύο πρώτες ώρες αντοχή απαγωγής αερίων έως 400 °C και 200 °C σε συνεχή λειτουργία.