Σάββατο, Ιούλιος 11, 2020
Text Size

Αναζήτηση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΣΕΙΡΑ FENA

fena* Στοιχείο με εσωτερικό από ΡVC ή αλουμίνιο
* Καμπίνα διπλού τοιχώματος με μόνωση 25mm
* Για μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της επιλεγμένης θερμοκρασίας του χώρου, καθώς ο κλιματισμένος αέρας επιστρέφει μέσω του εναλλάκτη στο χώρο χωρίς να έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της θερμοκρασίας του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το μηχάνημα κλιματισμού να μην λειτουργεί ασταμάτητα, καθώς η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου διατηρείται σε σταθερό επίπεδο για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
* Μπορούν να επιλεγούν εξαεριστήρες μίας ή τριών ταχυτήτων